คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บจก.บุญสังฆภัณฑ์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า 5,000 บาท คณะศิษย์สํานักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์

คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บจก.บุญสังฆภัณฑ์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า 5,000 บาท ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะศิษย์สํานักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ ทั้งฝ่ายบรรพชิตแลพคฤหัสถ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม สํานักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ สมทบทุนมูลนิธิพระเทพสิทธิเมธี โดยมีคุณพีรนุช เกียรติสมมารถ ผู้บริหารบริษัท บาซินี่เอนเตอร์ไพร์ส จํากัด ให้เกียรติเป็นประธาน
คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บจก.บุญสังฆภัณฑ์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า 5,000 บาท ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะศิษย์สํานักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ ทั้งฝ่ายบรรพชิตแลพคฤหัสถ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม สํานักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ สมทบทุนมูลนิธิพระเทพสิทธิเมธี โดยมีคุณพีรนุช เกียรติสมมารถ ผู้บริหารบริษัท บาซินี่เอนเตอร์ไพร์ส จํากัด ให้เกียรติเป็นประธาน

คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บจก.บุญสังฆภัณฑ์
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า 5,000 บาท
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะศิษย์สํานักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ ทั้งฝ่ายบรรพชิตแลพคฤหัสถ์
จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม สํานักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ สมทบทุนมูลนิธิพระเทพสิทธิเมธี
โดยมีคุณพีรนุช เกียรติสมมารถ ผู้บริหารบริษัท บาซินี่เอนเตอร์ไพร์ส จํากัด ให้เกียรติเป็นประธาน

อ่านข่าวอื่นๆ: