พระพุทธชินราช

Showing 1–30 of 43 results

พระพุทธชินราช


1. พระพุทธชินราช 50” เนื้อทองเหลือง พร้อมพ่นทอง 125,000 บาท 2. พระพุทธชินราช 60” เนื้อทองเหลือง พร้อมพ่นทอง ฐานบัว ราคา 190,000 บาท 3. พระพุทธชินราช 60” เนื้อทองเหลือง พร้อมพ่นทอง ( ฐานเตี้ย ) ราคา 150,000 บาท 4. พระชินราช 80” เนื้อทองเหลือง พร้อมพ่นทอง ราคา 380,000 บาท 5. พระโมคลา 25” เนื้อทองเหลือง พร้อมพ่นทอง 40,250 บาท