พระสีสวลีเนื้อทองเหลือง พ่นทอง สูงเท่าคนจริง
พระสีสวลีเนื้อทองเหลือง พ่นทอง สูงเท่าคนจริง

พระสีวลี

แสดงทั้งหมด 29 ผลลัพท์


ราคาพระสีวลีเนื้อทองเหลือง พ่นทอง

  • พระสีวลี ทองเหลือง  ขนาด 3 นิ้ว สูง 25 ซม. ราคา 1,900
  • พระสีวลี ทองเหลือง  ขนาด 5 นิ้ว สูง 35 ซม. ราคา 3,500
  • พระสีวลี ทองเหลือง  ขนาด 9 นิ้ว สูง 60 ซม. ราคา 4,500
  • พระสีวลี ทองเหลือง  ขนาด 15 นิ้ว สูง 1 เมตร  ราคา 17,50
  • พระสีวลี ทองเหลือง  ขนาด 20 นิ้ว สูง 160 เมตร  ราคา 29,50
  • พระสีวลี ทองเหลือง  ขนาด 25 นิ้ว สูง 1.80 เมตร  ราคา 38,000
  • พระสีวลี ทองเหลือง  ขนาด 30 นิ้ว สูง 2.20 เมตร  ราคา 65,000