ผ้าไตรมิสลิน,ผ้าไตรสำหรับวัดบวร,ผ้าไตรธรรมยุทธ์,ผ้าไตรคุณภาพดี,ผ้าไตรเนื้อดี
ผ้าไตรมิสลิน 5 ขันธ์
ผ้าไตรมิสลิน,ผ้าไตรสำหรับวัดบวร,ผ้าไตรธรรมยุทธ์,ผ้าไตรคุณภาพดี,ผ้าไตรเนื้อดี

ผ้าไตรมิสลิน 5 ขันธ์ พิเศษ (ตระเข็บคู่) ขนาด 1.9 เมตร สีส้มทอง หรือ ส้มแดง เช่น พระวัดสระเกศ ที่นิยมใช้เป็นต้น

฿2,300.00

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน