ผ้าไตรมิสลิน 5 ขันธ์ พิเศษ (ตระเข็บคู่) ขนาด 1.9 เมตร สีส้มทอง หรือ ส้มแดง เช่น พระวัดสระเกศ ที่นิยมใช้เป็นต้น

฿2,300.00

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์
แอ็ด Line คลิ๊ก