พระปางลีลารัตนโกสิน เนื้อทองเหลือง สูง 152 ซม

ราคา 45,000 บาท
ขนาดความสูง รวม 152 ซม.
ทำสีพ่นทอง หรือรมมันปู ก็ราคานี้ครับ

*พระพุทธรูปปางลีลา วัดเบญจมบพิตร –
พระพุทธรูปปางลีลาวัดเบญจมบพิตร เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริด
สมัยสุโขทัย ที่กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ที่งดงามที่สุด

งามด้วยเส้นสายที่อ่อนช้อย ด้วยพระภูษาที่แนบพระองค์
งามด้วยการบรรยายถึงพุทธลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ หรือมหาปุริสลักษณะ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก