พระปางลีลา ทองเหลือง พ่นทอง 20 นิ้ว สูง จากฐานถึงเศียร 147 ซม.

พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ปางลีลา 20 นิ้ว

(มีทั้งแบบขัดเงา และพ่นทอง รวมทั้งเนื้ออัลลอยพ่นทอง)

องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน