พระปางลีลา ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว สูง 260 ซม.

ราคาทองเหลือง 69,000 บาท

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก