พระปางลีลา ทองเหลือง พ่นทอง ความสูง 4 เมตร

ราคาปี 2565
-ราคาทองเหลือง 390,000
-ราคาอัลลอยด์   280,000
ราคาทองเหลือง องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก