พระปางลีลา ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 20 นิ้ว สูงรวม 150 ซม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก