พระปางลีลา ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 20 นิ้ว

ราคา 25,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

ขนาดขององค์พระ สูง 1.46 ซม กว้าง 50 ลึก 50 ซม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก