พระปางอินเดีย ปางปฐมเทศนา เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 60 นิ้ว

ราคา 160,000 บาท
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
*ราคายังไม่รวมค่าส่งต่างจังหวัด
ค่าส่งต่างจังหวัดประมาณ 10,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก