พระปางอินเดีย เนื้อทองเหลือง พ่นทอง สูง 2.60 เมตร

ราคา 150,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก