พระปางเชียงแสน ทองเหลือง พ่นสีมันปู หน้าตัก 50 นิ้ว ฐานเตื้ย

ขนาดขององค์พระ
ความสูง 1.90 เมตร ฐานกว้าง 1.27 เมตร ความลึก 78 ซม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก