พระพุทธชินราช ทองเหลือง พ่นทอง ฐานเตี้ย หน้าตัก 60 นิ้ว

องค์จริงพิมพ์หน้าตัก 60 นิ้วฐานเตี้ย

ราคา 150,000 บาท
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โปรดติดต่อสอบถามหน้าร้าน

ขนาดขององค์พระ ความกว้าง 150 ชม. ลึก 88 ชม. เฉพาะองค์พระสูง  222 ชม. สูงรวม 304 ชม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก