พระพุทธสิหิงค์ ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว หน้าตัก 40 นิ้ว

สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน

แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก