พระพุทธรูป ทองเหลือง ขัดเงา หน้าตัก 40 นิ้ว ปางมารวิชัย

ราคา 53,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี*

สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน*

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก