พระพุทธรูป ทองเหลือง ขัดเงา หน้าตัก 40 นิ้ว ปางมารวิชัย

ราคา 53,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี*

สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน*

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์