พระพุทธรูป ทองเหลือง ปางเชียงแสน หน้าตัก 60 นิ้ว

*ราคาทองเหลือง 99,000 บาท
ราคายังไม่รวมส่งต่างจังหวัดนะครับ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์