พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานเตี้ย หน้าตัก 50 นิ้ว

องค์จริง ของขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว เนื้อทองเหลือง พ่นทอง
องค์พระสวยงาม พระพักต์ยิ้ม

ราคา 69,000-

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก