พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานเตี้ย หน้าตัก 50 นิ้ว

แบบพิมพ์องค์พระสวยงาม ถูกต้องตามพุทธลักษณะ
เหฺ้นแล้วอิ่มบุญ มีเมตตา

ขนาดขององค์พระ

ความ สูง 1.95 ชม.

ความ กว้าง 1.35 ชม.

ความลึก 62 ชม.

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์