พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ปางประทานพร

ราคา 52,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก