พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว หน้าตัก 80 นิ้ว

พระพุทธรูป พระประธาน เนื้อทองเหลือง พ่นทอง
องค์พระสวยงาม วิจิตร พระพักต์ยิ้ม อิ่มบุญสำหรับพุทธศาสนิกชนไว้กราบไหว้บูชา

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก