พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว หน้าตัก 80 นิ้ว

พระพุทธรูป พระประธาน เนื้อทองเหลือง พ่นทอง
องค์พระสวยงาม วิจิตร พระพักต์ยิ้ม อิ่มบุญสำหรับพุทธศาสนิกชนไว้กราบไหว้บูชา

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์