พระพุทธรูป ทองเหลือง รมมันปู ขนาด 20 นิ้ว สูง 140 ซม.

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์