พระพุทธรูป ทองเหลือง รมมันปู ขนาด 20 นิ้ว สูง 140 ซม.

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน