พระพุทธรูป ปางประทานพร จีวรริ้ว หน้าตัก 40 นิ้ว (พิมพ์พิเศษ)

ราคา 59,000 บาท
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดโทรหรือไลน์สอบถามนะครับ

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

จัดส่งทั่วประเทศไทย

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก