พระพุทธรูป ปางลีลา ทองเหลือง ปิดทองคำแท้ ขนาด 25 นิ้ว (พระปางลีลา25นิ้ว)

เป็นองค์พระที่สวยงาม งดงามที่สุด ถูกต้องตามพุทธลักษณะ
จากโรงหล่อพระที่มีประสบการณ์อยู่คู่กับ
บวรพระพุทธศาสนามายาวนาน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก