พระพุทธรูป ปางอินเดีย 30 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
พระพุทธรูป ปางอินเดีย 30 นิ้ว ทองเหลือง รมมันปู ฐานบัว

พระพุทธรูป ปางอินเดีย หน้าตัก 30 นิ้ว

ขนาดขององค์พระ
ความสูง 1.30 เมตร
ฐานกว้าง 1 เมตร
ความลึก 60 ซม.

 

หมวดหมู่: