พระพุทธรูป ปางอินเดีย 30 นิ้ว ทองเหลือง รมมันปู ฐานบัว
พระพุทธรูป ปางอินเดีย 30 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
พระพุทธรูป ปางอินเดีย 30 นิ้ว ทองเหลือง รมมันปู ฐานบัว

พระพุทธรูป ปางอินเดีย หน้าตัก 30 นิ้ว

ขนาดขององค์พระ
ความสูง 1.30 เมตร
ฐานกว้าง 1 เมตร
ความลึก 60 ซม.

 

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์