พระพุทธรูป ปางเชียงแสน ทองเหลือง ปิดทองคำแท้ หน้าตัก 40 นิ้ว

องค์พระพุทธรูปปางเชียงแสน เนื้อทองเหลือง (วัสดุทองเหลือง)
นำมาปิดทองคำแท้ (คำที่ใส่คอเรานั่นละครับ)
ราคาขึ้นอยู่กับราคาทองคำในแต่ละวัน

(ราคาประมาณ 85,000 บาท)

งานพ่นทอง 52,000 บาท

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน