พระพุทธรูป ปางเชียงแสน ทองเหลือง ปิดทองคำแท้ หน้าตัก 40 นิ้ว

องค์พระพุทธรูปปางเชียงแสน เนื้อทองเหลือง (วัสดุทองเหลือง)
นำมาปิดทองคำแท้ (คำที่ใส่คอเรานั่นละครับ)
ราคาขึ้นอยู่กับราคาทองคำในแต่ละวัน

(ราคาประมาณ 85,000 บาท)

งานพ่นทอง 52,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก