พระพุทธรูป ปางเชียงแสน ทองเหลือง พ่่นทอง หน้าตัก 50 นิ้ว

ราคา 120,000 บาท
สั่งจองล่วงหน้า 20-25 วัน 

พร้อมแกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี*

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก