พระพุทธรูป เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำแท้ หน้าตัก 60 นิ้ว

ขอย้ำว่าเป็นองค์จริง หน้าตัก 60 นิ้ว เนื้อทองเหลือง
ปิดทองคำแท้

ขนาดขององค์พระหน้าตัก60นิ้ว
ความ สูง    2.50 เมตร
ความ กว้าง 1.70 เมตร
ความ ลึก   85 ซม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก