พระพุทธรูป เนื้ออัลลอยด์ พ่นทอง หน้าตัก 80 นิ้ว ราคา 150,000 บาท

ราคา 150000-

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดโทร หรือไลน์สอบถามเพิ่มเติมครับ

*ยังไม่รวมพระโมคคัลานะ พระสารีบุตรนะครับ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก