พระพุทรูป ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 30 นิ้ว

สั่งจองล่วงหน้า10 -15 วัน 

แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก