พระพุทะรูปทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 12 นิ้ว ปางชนะมาร

ราคา 6,500 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าให้ฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก