พระสีวลีทองเหลือง ขัดเงา ขนาด 25 นิ้ว

ราคา  39,000 บาท

กรุงเทพฯ ปริมณฑล จัดส่งฟรี
ต่างจังหวัดค่าส่งประมาณ 1,500 -2,000 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์