พระสีวลีทองเหลือง ห่มลาย ขนาด 15 นิ้ว สูงประมาณ 1 เมตร

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก