พระสีวลีนั่งอุ้มบาตร ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัวหน้าตัก 30 นิ้ว

พระสีวลีนั่ง ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 30 นิ้ว
ขนาด ความ สูง 1.14 ม.
ฐานกว้าง 1.04 ม.
ลึก 62 ซม.

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์