พระสีวลีนั่งอุ้มบาตร ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัวหน้าตัก 30 นิ้ว

พระสีวลีนั่ง ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 30 นิ้ว
ขนาด ความ สูง 1.14 ม.
ฐานกว้าง 1.04 ม.
ลึก 62 ซม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก