พระอุปคุต ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 30 นิ้ว.

สั่งจองล่วงหน้า 25-30 วัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก