พระสีวลี 30 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง
พระสีวลี 30 นิ้ว ทองเหลืองพ่นทอง,เคล็ดลับวิธีการบูชาพระสิวลี
พระสีวลี 30 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง

พระสีวลี 30 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง

การบูชา “พระสีวลี” เพื่อให้ได้มาซึ่งลาภ ยศ ชื่อเสียงที่ขจรไปไกล
พร้อมรับความร่ำรวย มั่งคั่ง ที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว
เราจึงควรบูชา
“พระสีวลี” เป็นประจำ

ขนาดขององค์พระ

ความสูง  2.20 เมตร
ความกว้าง  70 ซม.
ความลึก   70 ซม.

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน