พระสีวลี 30 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง สูง 220 ซม.

ราคา 65,000 บาท
ค่าส่งต่างจังหวัด 3,000 บาท(ทั่วประเทศไทย)
ทำสีพ่นทอง/รมมันปู ได้ครับ

ขนาดขององค์พระ

ความสูง  2.20 เมตร
ความกว้าง  70 ซม.
ความลึก   70 ซม.

สั่งจองล่วงหน้า 7-15 วัน
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

การบูชา “พระสีวลี” เพื่อให้ได้มาซึ่งลาภ ยศ ชื่อเสียงที่ขจรไปไกล
พร้อมรับความร่ำรวย มั่งคั่ง ที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว
เราจึงควรบูชา
“พระสีวลี” เป็นประจำ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก