พระอุปคุตทองเหลือง หน้าตัก 20 นิ้ว

35,000 บาท

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาทองเหลืองในตลาด

ติดต่อสอบถามได้ทางเบอณ์โทรและไลน์)

สามารถทำสีพ่นทอง  หรือ  ปิดทอง ได้ครับ

ราคาไม่แพงจัดส่งทั่วประเทศ
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก