พระอุปคุตทองเหลือง หน้าตัก 20 นิ้ว

ราคา 27,000 บาท

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ติดต่อสอบถามได้ทางเบอณ์โทรและไลน์)

สามารถทำสีพ่นทอง  หรือ  ปิดทอง ได้ครับ

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน