พระอุปคุต ทองเหลือง รมดำ หน้าตัก 30 นิ้ว

ราคา 55,000 บาท 

แกะสลักชื่อเจ้าให้ฟรี

ขนาดขององค์พระ ความกว้าง 105 ชม. ลึก 90 ชม. สูง 130 ชม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก