พระอุปคุต ทองเหลือง บัวเข็ม จกบาตร หน้าตัก 25 นิ้ว (ฐานล่างสุด 30 นิ้ว) สูง 105 ซม.

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์