พานแว่นฟ้ามุก พร้อมดอกไม้ครอบไตรธรรมจักร (แบบพิเศษ)

พานแว่นฟ้ามุก  3,900 บาท

ดอกไม้ครอบไตรธรรมจักร (แบบพิเศษ) ราคา 4,200 บาท

สั่งล่วงหน้าประมาณ 5-7 วันทำการ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก