รัชกาลที่ 5 หรือ ร.5 ทองเหลือง ขนาด 30 นิ้ว เท่าองค์จริง โจงกระเบน สีดำ ไม่มีหมวก

*ราคา 65,000 บาท
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

รัชกาลที่ 5 หรือ ร.5 ทองเหลือง ขนาด 30 นิ้ว เท่าองค์จริง

โจงกระเบน สีดำ ไม่มีหมวก

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน