อาสนะพนักพิง,ราคา อาสนะ,อาสนะพระ,อาสนะสวยงาม,การถวายอาสนะ

อาสนะพักพิง แกะลายพญานาค สีแดง

การถวายอาสนะแก่วัด ถือว่าเป็นสมบัติของศาสนสมบัติ  หรือว่า ของส่วนรวม
ได้อานิสงส์มาก
อาสนะมี 2 แบบ ให้เลือก คือแบบที่ 1 แกะลายไม่ฉลุทะลุด้านหลัง

ส่วนแบบที่ 2 ทรงจะสูงกว่านิดหน่อย  และแกะลายพญานาค
ฉลุ ทะลุด้านหลัง

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน