อาสนะพักพิง แกะลายพญานาค สีแดง

การถวายอาสนะแก่วัด ถือว่าเป็นสมบัติของศาสนสมบัติ  หรือว่า ของส่วนรวม
ได้อานิสงส์มาก
อาสนะมี 2 แบบ ให้เลือก คือแบบที่ 1 แกะลายไม่ฉลุทะลุด้านหลัง

ส่วนแบบที่ 2 ทรงจะสูงกว่านิดหน่อย  และแกะลายพญานาค
ฉลุ ทะลุด้านหลัง

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก