เสด็จพ่อ ร.5 ยืน ขนาด 30 นิ้ว ทองเหลือง รมดำ เท่าองค์จริง

ราคาทองเหลือง 65,000 บาท
กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรี

ต่างจังหวัดมีค่าส่ง 2,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก