เสด็จพ่อ ร.5 ยืน ขนาด 30 นิ้ว ทองเหลือง รมดำ เท่าองค์จริง

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์