โต็ะหมู่บูชา ไม้สักแกะลายดอกไม้ปิดทอง สีแดง หมู่ 9 หน้า 10 นิ้ว

ราคา 41,000 บาท 

สั่งจองล่วงหน้า 20-25 วัน

ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง ตจว.

ขนาดของโต็ะหมู่ ความกว้าง 1.65 ซม. ลึก 1.02 ซม. สูงรวม 1.35 ซม. (ขาสูง 44 ซม.)

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก