โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 (นิ้ว) ไม้เบญจพรรณเนื้อแข็ง ปิดทองร่องชาด (ขาเสั้น)

ราคา 9,500 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์