โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 (นิ้ว) ไม้เบญจพรรณเนื้อแข็ง ปิดทองร่องชาด (ขาเสั้น)

ราคา 12,000 บาท
*จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
*สั่งล่วงหน้าประมาณ 10-15 วัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก