โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 นิ้ว ไม้สักแกะลายดอกบัวไม้ สีครีม

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 นิ้ว ไม้สักแกะลายปิดทอง สีครีม

ราคา 29,000 บาท

โต็ะกราบแกะลาย

ราคา 6,500 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์