โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 นิ้ว ไม้สักแกะลายดอกบัวไม้ สีครีม

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 นิ้ว ไม้สักแกะลายปิดทอง สีครีม

ราคา 29,000 บาท

โต็ะกราบแกะลาย

ราคา 6,500 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก