โต๊ะหมู่ 4 หน้า 10 (โต๊ะซัด) ปิดทอง
โต๊ะหมู่ 4 หน้า 10 (โต๊ะซัด)
โต๊ะหมู่ 4 หน้า 10 (โต๊ะซัด) ปิดทอง

โต๊ะหมู่ 4 หน้า 10 (โต๊ะซัด) ไม้สักแกะสลักลายดอกไม้ สวยงาม