พระพุทธรูปปางอินเดีย ทองเหลือง หน้าตัก 50 นิ้ว

ราคา140,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก