คนทำบุญ…ค่อนข้างซีเรียสเรื่องการติดชื่อ…ลงในสินค้าของทำบุญ

คนทำบุญ...ค่อนข้างซีเรียสเรื่องการติดชื่อ...ลงในสินค้าของทำบุญ

คนทำบุญ…ค่อนข้างซีเรียสเรื่องการติดชื่อ…ลงในสินค้าของทำบุญ
#พระบางท่านก็สอนว่าเมื่อทำบุญแล้วควรสละแบบไม่ยึดติดกับสิ่งที่สละนั้นเป็นการทำบุญที่บริสุทธิ์กว่า
#โยมบางท่านก็เข้าใจว่า เงินของเรากว่าจะหามาได้ยากลำบากไหนๆก็ขอฝากชื่อไว้เทพเทวดาอาจเห็นและเชื่อมั่นว่า
ฉันและตระกูลของฉันทำบุญในบวรพระศาสนา สอดคล้องกับพญานาค ที่ไม่มีสิทธิ์บวชในพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นสัตว์ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่มีศรัทธา จึงร้องขอกับพระพุทธเจ้า ขอฝากแค่ชื่อไว้ในพระศาสนาก็ยังดี

#ทัศนะส่วนตัวผมอยากให้ผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับผมมีความรู้ในพระพุทธศาสนางูๆปาๆ

พระมหาขาว ป.ธ. ๙ รูปแรกของประเทศลาว ตอบ Singha Khai Amphone เรื่องการบำเพ็ญบารมีของท้าวสักกะ สมัยที่ยังเป็นมฆมาณพ มีภรรยาอยู่ 4 คน คือ สุนันทา สุจิตรา สุธรรมา สุชาดา ใน 4 คนนั้น นางสุธรรมมาได้สร้างช่อฟ้าใส่ศาลาเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ โดยใส่ชื่อศาลาตามชื่อของตนว่า ….ศาลาสุธรรมา…
#ที่มา http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=12&p=7