รู้จัก PPLearning สถาบันฝึกอบรมสัมมนา

ทีมงานทุกคนร่วมกันเรียนรู้ และพัฒนาแนวการสอน

รู้จัก PPLearning

PP Learning มาจาก คำ 3 คำ ที่มีความหมายดีๆ ได้แก่ Proactive People Learning

โดยเรามีวิสัยทัศน์ว่า “คนเชิงรุก สนุกพัฒนา องค์กรเติบโต ชีวิตมั่งคั่ง”

เพราะเราเชื่อว่าการเป็นคนสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ด้วยการปลูกฝังค่านิยมของคนกระตือรือร้น ปลุกพลังความเชื่อมั่น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสนุกไปกับทุกๆ เรื่องทั้งเรื่องการทำงานและกาารใช้ชีวิตส่วนตัว รู้จักมองปัญหาต่างๆ เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองและองค์กร ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่องค์กรก็จะเติบโตอย่างมั่นคง
ดูรายละเอียดได้ที่…
pplearning.com,อบรมสัมนา,พัฒนาพนักงาน,